Záloha na typový projekt 

Před vlastním zadáním k přípravě a tisku projektu pro objednatele je nutné zaslat objenávku na vybraný dům jednomu z obchodních zástupců. Následně dodavatel projektu vystaví zálohovou fakturu ve výši 30% z ceny projektové dokumentace a po jejím uhrazení poběží termín dodání, obvykle 4-5 týdnů.

Objednávku můžete zaslat následujícím způsobem :

  1. Přímo z detailu projektu na www.projekty.herngroup.cz 
  2. E-mailem, poštou nebo faxem

Objednávka musí obsahovat :

  1. Úplný název typového projektu
  2. Údaje o objednateli - Jméno a příjmení, úplná adresa pro fakturační údaje
  3. Místo stavby - parcelní číslo a oblast, případně Čestné prohlášení, že projekt slouží k realizaci pouze jedné stavby a nebude sloužit k dalšímu použití bez výslovného souhlasu projekční kanceláře
  4. V případě požadavku na změny jejich specifikace pro odsouhlasení autorem projektu ve vztahu k  ochraně autorských práv

Své dotazy volejte na 603 316 268 ingLibor Nikodem nebo pište zde http://www.projekty.herngroup.cz/online_dotazy.html 

 

 
Tisk
Zpět